شناسه خبر : 13483

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران ، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک پاسارگاد با کاهش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک ملت بود که ۱.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار فرابورس به بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم از آن بانک سرمایه بود که  ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازار بورس به بانک اقتصاد نوین با افزایش ۳.۱۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن پست بانک ایران با افزایش ۰.۴ درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری در بازارفرابورس به بانک گردشگری با افزایش ۰.۸۷ درصد اختصاص یافت.

 حجم خرید و فروش بانک های کارآفرین و قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد‌.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای