شناسه خبر : 11887

محمود اصلانی شهرستانی، جایگزین سعد اله عیسی‌زاده در هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران ) شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، درحال حاضر، علیرضا شریفی، امیر تقی خان تجریشی، حسین فرزان اصل، فرهاد زرگری  و محمود اصلانی  شهرستانی در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی حضور دارند. 

سعداله عیسی زاده، مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی تا پیش ازا ین در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، حضور داشت .                                                                                                       

 شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی یکی از هلدینگ های وابسته به بانک ملی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای