شناسه خبر : 11875

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته، شاهد افت اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۲.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری  حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۱۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با افزایش ۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن  بانک پارسیان با افزایش ۰.۲۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۲۶ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰ بانک به رنگ سبز درآمد و ۹  بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای