شناسه خبر : 11484

در اولین روز هفته شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۹۷ درصد رسید و کمترین رشد نیز از آن نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۱.۷۷ درصد شد.

تنها ریزش قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در بورس نیز به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۳ درصد اختصاص پیدا کرد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد نیز متعلق به نماد بانک آینده با افزایش ۰.۶ درصد بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک فعال در بازار بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۷ بانک به رنگ سبز درآمد و تنها یک بانک قرمزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای