شناسه خبر : 11421

در میانه هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد پست بانک با افزایش ۴.۹۱ درصد و کمترین رشد نیز از آن نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۲ درصد شد.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس نیز به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۱.۶۴ درصد و کمترین ریزش به نماد بانک صادرات با کاهش ۰.۵۸ درصد تعلق گرفت.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک گردشگری با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد نیز از آن نماد بانک آینده با افزایش ۰.۰۸ درصد شد.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۴۸ درصد رسید و کمترین ریزش به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۲۵ درصد اختصاص یافت.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک فعال در بازار بورس و فرابورس تهران شاهد سبز شدن نماد ۱۲ بانک بودیم و نماد ۵ بانک نیز به رنگ قرمز درآمد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای