شناسه خبر : 11399

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با افزایش 4.23 درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک پارسیان با افزایش 0.5 درصد تعلق گرفت.

بیشترین ریزش شاخص سهام در بورس نیز به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش 4.81 درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد بانک سینا با کاهش 1.63 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک دی با افزایش 4.79 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش 1.25 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس نیز از آن بانک سامان با کاهش 2.52 درصد و کمترین ریزش نیز از آن نماد بانک شهر با کاهش 1.99 درصد شد.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 16 بانک فعال در بورس و فرابورس، نماد 8 بانک قرمزپوش و نماد 7 بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای