شناسه خبر : 11340

در چهارمین روز هفته شاهد ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۳.۷۱ درصد تعلق گرفت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۰.۷۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک‌های تجارت و صادرات با کاهش ۴.۹۸ درصد شد و کمترین ریزش شاخص به نماد بانک ملت با کاهش ۲.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد  بانک گردشگری با افزایش ۲.۴۷ درصد و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۱۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۷ درصد رسید و کمترین ریزش به نماد بانک دی با کاهش ۱.۹ درصد تعلق گرفت.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد ۶ بانک به رنگ سبز درآمد و ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای