شناسه خبر : 11238

در میانه هفته معاملات بازار شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش 5 درصد تعلق گرفت و کمترین رشد به نماد بانک صادرات با افزایش 0.5 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک سینا با کاهش 2.62 درصد شد و کمترین ریزش شاخص به نماد بانک پاسارگاد با کاهش 0.81  درصد رسید.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد  بانک دی با افزایش 4.91 درصد و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش 0.24 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 3.5 درصد رسید.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 19 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد 15 بانک به رنگ سبز درآمد و 3 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای