شناسه خبر : 11099

زیان انباشته پایان دوره شرکت صرافی بانک سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۹۸ برابر با (۳۶۸,۱۶۸) میلیون ریال اعلام شد.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی،زیان عملیاتی این شرکت نیز در دوره مذکور چیزی حدود (۲۶,۴۲۰) میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد کاهش داشته است.

زیان خالص شرکت صرافی سرمایه نیز معادل (۶,۶۳۸) میلیون ریال و زیان خالص هر سهم آن برابر (44) ریال اعلام شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 96 درصد کاهش یافته است.

در حال حاضر 99.99 درصد سهام شرکت صرافی سرمایه در اختیار بانک سرمایه است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای