شناسه خبر : 11085

در اولین روز هفته شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک خاورمیانه با افزایش 5 درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش 3.21 درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد  بانک دی با افزایش  4.99 درصد و کمترین رشد به نماد بانک سامان با افزایش 0.89 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش 1.79 درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن 16 بانک و قرمزپوش شدن تنها 1 موسسه اعتباری بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای