شناسه خبر : 11030

در میانه هفته معاملات بازار شاهد کاهش اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش 10.09 درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا با افزایش 1.58 درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با کاهش 2.7 درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک گردشگری با افزایش 5.92 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک آینده با افزایش 1.98  درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد بانک سامان با کاهش 1.48  درصد  تعلق داشت.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض‌الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان 14 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 2 بانک قرمزپوش و نماد 11 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای