شناسه خبر : 10992

سود خالص شرکت کارگزاری بانک ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۸ چیزی حدود ۵۲۰,۴۲۶ میلیون ریال تعیین شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، افزایشی ۲۱۹ درصدی داشته است.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بر اساس صورت های مالی منتشر شده، سود خالص هر سهم این شرکت نیز معادل ۳,۴۷۰ ریال برآورد شده است.

سود عملیاتی شرکت کارگزاری بانک ملت نیز بالغ بر ۵۹۴,۱۹۴ میلیون ریال اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 208 درصد افزایش داشته یافته است.

سود انباشته این شرکت نیز در سال مالی مذکور برابر با 532155 میلیون ریال بوده است.

در حال حاضر 51 درصد از سهام شرکت کارگزاری بانک ملت متعلق به شرکت تامین سرمایه بانک ملت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای