شناسه خبر : 10951

در چهارمین روز هفته شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک‌های پاسارگاد و کارآفرین با افزایش ۵ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا 

با افزایش ۲.۵۱ درصد تعلق گرفت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک گردشگری با افزایش ۱۸۴.۵ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۷۹ درصد رسید.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری از آن نماد پست‌بانک با کاهش ۱.۹۴ درصد تعلق گرفت.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض‌الحسنه رسالت یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۱ بانک قرمزپوش و نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای