شناسه خبر : 10886

در اولین روز هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک‌ ملت و پست بانک با افزایش ۵ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۲ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۹۳ درصد اختصاص یافت.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض‌الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد هیچ‌یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری به رنگ قرمز درنیامد و نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای