شناسه خبر : 10830

در چهارمین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۱۰.۲۳ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد پست‌بانک با افزایش ۲.۰۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک ایران‌زمین با افزایش ۳.۹۸ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۵۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۹۹ درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۷۲ درصد تعلق داشت.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض‌الحسنه رسالت یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد یک بانک و یک موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۴ بانک  سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای