شناسه خبر : 10714

در میانه هفته معاملات بازار شاهد کاهش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۲.۵۸ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۴۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست‌بانک با کاهش ۴.۵۵ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد ‌بانک ملت با کاهش ۰.۸۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۸۴ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک قرض‌الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۲ درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۲.۶۴ درصد تعلق گرفت.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای