شناسه خبر : 10650

در آخرین روز کاری هفته شاهد کاهش اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.٨٦ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۰۲ درصد تعلق گرفت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۱.۳۷ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک ملت با کاهش ۱.۱۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۹ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۷۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۹۷ درصد تعلق داشت و کمترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد بانک دی با کاهش ۰.۸۴ درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض‌الحسنه رسالت یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای