شناسه خبر : 10625

در چهارمین روز هفته معاملات بازار شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۴.۲۱ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۵۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۵ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک دی با افزایش ۱.۱۸ درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۹۳ درصد تعلق داشت.

امروز حجم معاملات بانک قرض‌الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۱ موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای