شناسه خبر : 10549

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۳۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با کاهش ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۷۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت های بیمه دانا وما با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش  ۰.۸۶ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۹۸ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای