شناسه خبر : 10545

در میانه هفته معاملات بازار شاهد کاهش اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۹۸ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۴۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۶۶ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک صادرات با کاهش ۰.۳۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک شهر با افزایش ۴ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک آینده با افزایش ۱.۲۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد بانک دی با کاهش ۲.۱۷ درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۰۴ درصد تعلق داشت.

امروز حجم معاملات بانک قرض‌الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای