شناسه خبر : 10536

در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۴.۹۱ درصد و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۲.۴۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک شهر با افزایش ۷.۸۶ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۴ درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۱.۸۸ درصد تعلق داشت.

امروز حجم معاملات بانک قرض‌الحسنه رسالت صفر بوده‌است.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد یک موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای