شناسه خبر : 10525

در اولین روز هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش پنج درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۴۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک دی با افزایش پنج درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک قرض‌الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۲ درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۱۴ درصد تعلق داشت.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد یک موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای