شناسه خبر : 10502

در اولین روز کاری سال جدید شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۱۰.۸۶ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۲.۵۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۷.۱۵ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۹۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۰۵ درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۱ درصد تعلق داشت.

امروز حجم معاملات بانک قرض‌الحسنه رسالت صفر بوده‌است.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد یک بانک و یک موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای