شناسه خبر : 10470

در آخرین روز کاری سال ۹۸ شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۹۷ درصد و کمترین رشد شاخص به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۸۳ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک دی با افزایش ۴.۵۶ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک آینده با افزایش ۰.۷۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس نیز از آن بانک سرمایه با کاهش ۱.۲۲ درصد و کمترین ریزش نیز از آن نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۲۴ درصد شد.

امروز حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد یک بانک و یک موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای