شناسه خبر : 10447

در چهارمین روز هفته معاملات بازار شاهد کاهش اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۳.۸۴ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۳۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۴.۴۶ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد پست‌بانک با کاهش ۳.۸۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۹۹ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۱.۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد بانک دی با کاهش ۲.۱۱ درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۰۳ درصد تعلق داشت.

امروز حجم معاملات بانک قرض‌الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد هفت بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد نه بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای