شناسه خبر : 10425

در میانه هفته شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۶.۳۶ درصد رسید  و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۷۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۵۸ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک دی با افزایش ۱.۴۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۹۵ درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک قرض‌الحسنه رسالت و موسسه اعتباری توسعه یکسان بود. 

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد سه بانک قرمزپوش و نماد ۱۳  بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای