شناسه خبر : 10401

در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، تنها رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۴.۸ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۳۲ درصد رسید.

تنها رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک قرض‌الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۲ درصد بود.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۴۲ درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد  بانک سرمایه با کاهش ۰.۳۸ درصد تعلق داشت.

امروز حجم خرید و فروش موسسه اعتباری توسعه یکسان بوده‌است.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد دو بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای