شناسه خبر : 10364

مرتضی ترک تبریزی به هیات مدیره بانک تجارت اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، ترک تبریزی تا چندی قبل معاون امور فناوری اطلاعات بانک ملت بوده است.

در حال حاضر رضا دولت آبادی، عباس اشرف نژاد، علی کی لانی، امیرمسعود رزازان و مرتضی ترک تبریزی در هیات مدیره بانک تجارت حضور دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای