شناسه خبر : 10320

در چهارمین روز هفته معاملات بازار شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۷.۴۶ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۰.۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۲.۷ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۰.۶۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک دی با افزایش ۳.۸۲ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری به نماد بانک آینده با کاهش ۳.۹۸ درصد و کمترین ریزش شاخص به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۳۴ درصد تعلق داشت.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد هشت بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای