شناسه خبر : 10304

در میانه هفته معاملات بازار شاهد ریزش چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با کاهش ۴.۹۸ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد بانک پارسیان با کاهش ۱.۷۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک گردشگری با افزایش ۱۳.۵۶ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سامان با افزایش ۱.۳۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۲ درصد و کمترین ریزش به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۰۳ تعلق داشت.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۱۶ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد سه بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای