شناسه خبر : 10281

در اولین روز هفته شاهد کاهش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک‌ پارسیان با افزایش ۴.۹۸ درصد شد و کمترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۴.۳۳ درصد اختصاص یافت و‌ کمترین رشد قیمت متعلق به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۱.۲۴ درصد بود.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد پست بانک با کاهش ۴.۶۵  درصد و کمترین ریزش قیمت به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۱.۴۷ درصد تعلق یافت.

بیشترین ریزش قیمت بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در فرابورس نیز به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۸۷ درصد رسید و کمترین ریزش نیز از آن نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۱ شد. 

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس نماد هشت بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای