شناسه خبر : 10261

در آخرین روز هفته معاملات بازار شاهد کاهش اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک کارآفرین با افزایش ۴.۹۱ درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۷۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۱.۸ درصد رسید و کمترین ریزش از آن نماد پست بانک با کاهش ۱.۳۷ درصد شد.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۹ درصد و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۱۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۳.۵۷ درصد و کمترین ریزش به نماد بانک آینده با کاهش ۰.۸۷ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن ۱۱ بانک و موسسه اعتباری و قرمزپوش شدن شش بانک و موسسه اعتباری بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای