شناسه خبر : 10244

در چهارمین روز هفته شاهد رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۴.۸۴ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک صادرات با افزایش ۰.۹۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک آینده با افزایش ۵.۳۴ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۲ درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری توسعه با کاهش ۰.۰۳ درصدرسید.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۱۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و تنها نماد یک موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای