شناسه خبر : 10203

در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک کارآفرین با افزایش ۴.۹۸ درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک صادرات با افزایش ۰.۷۲ درصد اختصاص یافت.

تنها ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۱۵ درصد رسید.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۶.۰۹ درصد و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۱.۷۵ درصد و کمترین ریزش به نماد بانک آینده با کاهش ۰.۵۳ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن ۱۳ بانک و موسسه اعتباری و قرمزپوش شدن چهار بانک و موسسه اعتباری بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای