شناسه خبر : 10160

در آخرین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس از آن نماد بانک کارآفرین با افزایش ۴.۹۷ درصد شد و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۱.۲۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۳.۶۷ درصد رسید و کمترین ریزش از آن نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۰.۵۲ شد.

بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک گردشگری با افزایش چهار درصد و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۳۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۱.۸۸ درصد و کمترین ریزش به نماد بانک آینده با کاهش ۰.۹۴ درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک صادرات یکسان بوده است.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس شاهد سبزپوش شدن ۱۱ بانک و موسسه اعتباری و قرمزپوش شدن شش بانک و موسسه اعتباری بودیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای