شناسه خبر : 10009

در دومین روز هفته معاملات بازار شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش 4.01 درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا با افزایش 0.57 درصد رسید.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش 2.29 درصد رسید و کمترین ریزش قیمت از آن نماد بانک صادرات با کاهش 0.14 درصد شد.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک آینده با افزایش 1.98 درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک سرمایه با افزایش 0.09 درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش 3.54 درصد و کمترین ریزش شاخص سهام به نماد بانک ایران زمین با کاهش 0.16 درصد رسید.

امروز حجم خرید و فروش بانک اقتصاد نوین یکسان و حجم معاملات بانک قرض الحسنه رسالت صفر بوده است.

در روز جاری از میان 18 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد 8 بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد 8 بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای