شناسه خبر : 8000

نشست دوره ای مدیران بازرسی حوزه معاونت توسعه منابع انسانی به میزبانی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش چابک آنلاین، در آغاز این نشست محمد قائمی امیری مدیرعامل صندوق ذخیره ضمن خیر مقدم، گزارشی از فرازو نشیب های دوره 20 ماهه مدیریت موسسه،چشم اندازها و اهداف آن را  ارائه کرد.

داود سیاری معاون سازمان بازرسی شهرداری تهران در حوزه توسعه منابع انسانی نیز در ادامه از تلاش های صورت گرفته در راستای ایجاد ثبات و آرامش در موسسه صندوق ذخیره کارکنان تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است در نشست دوره ای مدیران بازرسی معاونت توسعه منابع انسانی، برنامه های پیش روی سازمان، اقدامات، اهداف و برنامه های لازم در حوزه پیشگیری،نظارت و صیانت مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای