شناسه خبر : 7756

تسویه مطالبات ۶ درصدی بازنشستگان از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۶ تا ابتدای مردادماه سال جاری از ۳۵.۲ میلیارد تومان فراتر رفته است.

به گزارش چابک آنلاین، همچنین حجم تسویه سپرده های مازاد پس انداز به 60 میلیارد تومان رسیده و به درخواست های تسویه اعضا تا نیمه تیرماه پاسخ داده شده است.

در همین راستا 33 میلیارد تومان از سپرده‌های زرین موسسه نیز تا سر رسید شهریورماه جاری پرداخت شده و سپرده‌های آتیه به روز در حال تسویه است.

تسریع در روند پرداخت مطالبات، تقاضای اعضا برای دریافت خارج از نوبت مطالبات از طریق "کمیته موارد خاص" را نیز به نصف کاهش داده است.

این گزارش حاکی است طی دوره 20 ماهه فعالیت تیم مدیریتی فعلی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران روند پرداخت مطالبات سرعت قابل توجهی گرفته است و در این میان پیگیری های جدی برای تسویه مطالبات معوق صندوق از سازمان‌های بدهکار شهرداری تهران، نقش بسزایی در کاهش تاخیرهای رخ داده در تسویه‌ها داشته است.

در عین حال تلاش ها برای به حداقل رساندن دوره پرداخت مطالبات در جریان است.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای