شناسه خبر : 19648

دارایی های شرکت بورس تهران تا چه میزان تحت پوشش بیمه قرار دارند؟

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، گزارش کرده است که دارایی های در جریان تکمیل وسایر طبقات و دارایی های ثابت مشهود بیمه پذیر این شرکت، تا  ارزش 14471655 میلیون ریال درمقابل خطرات احتمالی ناشی ازآتش سوزی، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای