شناسه خبر : 19588

ده درصد از حق الزحمه پزشکان بابت مالیات کسر می‌شود

ده درصد از حق الزحمه پزشکان بابت مالیات کسر می‌شود

در لایحه بودجه ده درصد از حق الزحمه پزشکان بابت مالیات کسر می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین، براساس بند ح تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به عوارض و مالیات اختصاص دارد، در تمام مراکز درمانی کشور، ده درصد از حق الزحمه پزشکان، به عنوان مالیات کسر می‌شود.

به نقل از ایلنا، در این بخش آمده است:

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پرشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

براین اساس، پزشکان در مراکز درمانی موظف به پرداخت مالیات شده‌اند اما سوال اینجاست که آیا در مطب‌های خصوصی نیز این دستورالعمل لازم الاجراست؛ آیا پرشکان موظف به نصب کارتخوان و ارائه دقیق درآمدهای خود می‌شوند؟!

مالیات ستانی از گروه‌های پردرآمد از جمله پزشکان، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور ضریب جینی است و در این شرایط تحریمی باید تمام پردرآمدها مالیات بدهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای