شناسه خبر : 17085

براساس گزارش دیوان محاسبات، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی در دو ماه ابتدایی امسال برای تامین منابع مالی از جمله پرداخت حقوق بازنشستگان به ترتیب از تنخواه گردان خزانه و تسهیلات کوتاه مدت بانکی استفاده کرده اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، به دلیل عدم تحقق منابع موضوع بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 و کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری از یک سو و به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین از سوی دیگر، مبلغ 56.989.000 میلیون ریال تنخواه گردان از طرف خزانه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت گردیده است.

براساس گزارش دیوان محاسبات، به دلیل کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری، تا زمان تحریر این گزارش(نیمه تیرماه) مبلغ 3.860.202 میلیون ریال کسورات مرتبط با اقساط بازنشستگان به حساب دستگاههای اجرایی ذیربط واریز نگردیده است.

براساس این گزارش، سازمان تأمین اجتماعی در دو ماهه ابتدای سال بابت تأمین منابع مالی سازمان اقدام به اخذ تسهیلات کوتاه مدت بانکی نموده است.

در اردیبهشت ماه سال 1400 با اجرای فاز دوم متناسب سازی حدود 89 درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، حدود 74 درصد از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد و همچنین در حدود 40.38 درصد از مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در طبقه 50 تا 100 میلیون ریال قرار گرفته اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای