شناسه خبر : 13741

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع سود عملیاتی صنعت کارگزاری در سال گذشته از مرز ۲۳۸ درصد رشد عبور کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، در بررسی وضعیت صورت های مالی منتهی به سال گذشته 105 شرکت کارگزاری مشخص شد که مجموع درآمدهای عملیاتی صنعت کارگزاری با 168 درصد رشد و مجموع سود عملیاتی این صنعت هم  با 238 درصد رشد روبه رو بوده است.

بازار بورس کشور در سال 98 به عنوان یکی از پربازده ترین بازارهای مالی در ایران ثبت شد.

 شاخص کل بورس با رشد 187 درصدی رکوردی تاریخی زد و به کار خود در این سال پایان داد.

در این بررسی  با مقایسه مجموع درآمدهای عملیاتی 5 سال گذشته صنعت کارگزاری مشخص شد که بیشترین درآمد این صنعت مربوط به سالهای  98، 97، 96 به ترتیب با رقم 4447، 1657 و 947 میلیارد تومان بوده است.

همچنین، مجموع سود عملیاتی صنعت کارگزاری در سال 98، به رقم 2869 میلیارد تومان رسید.

photo_2020-11-17_12-32-29

 سال های 97 و 96 در رتبه های بعدی به ترتیب به رقم 849 و 349 میلیاردتومان رسیده است.

کمترین درصد تغییرات مجموع درآمدهای عملیاتی و سود عملیاتی صنعت کارگزاری مربوط به سال 96 بوده است.

داده ها از مجموع صورت های مالی ۱۰۵ شرکت کارگزاری گردآوری شده است، اطلاعات ۳ شرکت کارگزاری به دلیل عدم تصویب صورت های مالی تاتاریخ گردآوری گزارش، لحاظ نشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای