شناسه خبر : 10833

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون گفت: بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه ۳۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان کارفرما مشمول جریمه می‌شوند.

به گزارش چابک‌آنلاین، محسن ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تعطیلی کارگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا نسبت به استخدام نیروهای کار خارجی غیرمجاز در کارگاه‌ها هشدار می‌دهیم.

وی به مصوبه شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغیه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ روزانه مبلغ ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان تعیین شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: کارفرمایانی که از خدمات کارگران خارجی غیر مجاز استفاده کنند، با استناد به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه ۳۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان کارفرما مشمول جریمه می‌شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای