شناسه خبر : 10407

با حکم مدیرعامل سایپا:

با حکم مدیرعامل سایپا، مصطفی مدبر مدیرعامل پارس خودرو شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، امروز 21 اسفندماه با حکم مدیرعامل سایپا، مصطفی مدبر مدیرعامل پارس خودرو شد. این در حالی است که دقیقاً 21 اسفندماه سال گذشته، مصطفی مدبر مدیرعامل باشگاه سایپا شده بود.
مصطفی مدبر جانشین شیخ زاده، مدیر عامل کنونی پارس خودرو شده و امروز مراسم معارفه او برگزار شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای