شناسه خبر : 16946

برخی از بیمارستان‌ها آن‌قدر حال خوبی ندارند که مانند بیمارستان بقیه الله مجبور شدند مساجد و نمازخانه‌های خود را تبدیل به بخش کرونا کنند. تخت بیمارستانی نایاب شد. برخی از بیمارستان‌ها آن‌قدر حال خوبی ندارند که مانند بیمارستان بقیه الله مجبور شدند مساجد و نمازخانه‌های خود را تبدیل به بخش کرونا کنند.

حجم ویدیو: 20.99M | مدت زمان ویدیو: 00:05:13
ارسال نظر

خدمات بیمه ای