شناسه خبر : 9935

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۶۷ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  دانا بود که ۱.۵۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۱.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۳.۱ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با ۱.۰۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۹ شرکت قرمز پوش  و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای