شناسه خبر : 9926

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادتجاری وویژه اقتصادی، اینکه با وی درخصوص مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت مذاکراتی صورت گرفته است را از اساس شایعه خواند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به دنبال برکناری علی صلاحی نژاد از مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت، یکی دیگر از گزینه هایی که نام وی برای مدیریت عاملی این شرکت چند باری شنیده شد، مجید صفدری بود.

مجید صفدری در گفت وگو با خبرنگار چابک آنلاین، شنیده شدن نام خود در بین گزینه های مطرح برای مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت را شایعه‌ای بی اساس  خواند و گفت که هیچ تمایلی هم برای حضور در این سمت  ندارد.

مجید صفدری پیش از این مدیرعامل شرکت بیمه ما بوده است.

ازمهمترین سوابق کاری مجید صفدری می توان به، عضوهیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران اشاره کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای