شناسه خبر : 9877

مدیر روابط عمومی شرکت بیمه ملت استعفای خود از سمت مدیریت روابط عمومی این شرکت را تایید کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، مهدی جمشیدیان، در گفتگو با خبرنگار چابک آنلاین اذعان داشت که پس از عزل نظرعلی صلاحی نژاد از کرسی مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت ، او نیز از سمت خود در این شرکت کناره گرفته است.

جمشیدیان از سال ۹۶ همزمان با حضور علیرضا ابراهیم پور مدیرعامل اسبق بیمه ملت به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب شده بود.

صلاحی نژاد دوشنبه هفتم بهمن ماه سالجاری از سمت خود عزل شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای