شناسه خبر : 9859

گزارش‌ها نشان می‌دهد که زیان انباشته (حسابرسی شده) شرکت بیمه رازی در پایان شهریور ۹۸به رقم ۵۳۷.۶۴۴ میلیون ریال رسیده و در شش ماهه نخست سال‌جاری کاهش یافته است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، زیان انباشته شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به اسفند 97 رقم 787.293 میلیون ریال بوده است.

براساس این گزارش سود خالص(حسابرسی شده) شرکت بیمه رازی در پایان شهریور 98 به عدد 249.649 میلیون ریال رسید، زیان خالص شرکت بیمه رازی در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته 520.900میلیون ریال بوده است.
همچنین سود عملیاتی(حسابرسی شده) شرکت بیمه رازی در پایان شهریور 98 به رقم 252.397 میلیون ریال رسید.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای