شناسه خبر : 9819

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۱.۲۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و  کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  پاسارگاد بود که ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۱.۴۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۹.۲۸ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حکمت صبا با ۰.۸۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمزپوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای